WhatsApp
YouTube Subscription

Service unto Humanity is Service unto God !

  • Filters
  • Switch to grid layout
  • Swtich to table layout
01
On Date: 21 June 2021
Activity: Medical Care

વિશ્વ યોગ દિવસ પર્વે આપણે સૌ યોગને જીવનનો હિસ્સો બનાવાનો દ્રઢ સંકલ્પ કરીએ. સૂર્યનમસ્કાર એ પ્રાચીન ભારતીય વ્યાયામ છે. જેના દ્વારા શરીરના પ્રત્યેક અંગોને કસરત મળે છે.